Sağlığı birlikte tartışalım

author

BAYAZIT İLHAN

2021.12.24 07:23

Nasıl bir ülke ve dünya ortamındayız? Sakinlikle düşünmeyi olanaksızlaştıran günler yaşıyoruz. Salgının orta yerinde işsizlik, yoksulluk, açlık kıskacında kıvranan milyonlar var. Bu koşullarda 84 milyon yurttaştan, işçi, işsiz, memur, esnaf, emekliden toplanan kaynakların, sayısı 300 bin civarında olduğu söylenen bir avuç zengine döviz garantili faiz olarak aktarılmasını “kahramanlık” diye sunanlar, insanların aklıyla alay edenler var. Bunu da dini söylemlerle ortaya koyuyorlar ama dindar insanlar da inanmıyor. Yoksuldan toplayıp zengine vermenin açık bir sınıfsal tercih olduğu, başka bir vicdan ve ahlak anlayışının ürünü olduğu açıktır.

Sağlıklı olmak mümkün mü?

Tam da zamanı olduğu anlaşılıyor, gelin tüm yönleriyle sağlığı birlikte konuşalım. Ekonomik, sosyal, siyasal, ekolojik belirleyenleriyle tartışalım. Hastalanmamak için gerekenlerden başlayıp hastalanırsak nasıl tedavi olmak istediğimize kadar değerlendirelim. Sağlığın cüzdanını, hesabı kimin ödemesi gerektiğini ele alalım. Hem Covid-19’un nasıl bir hastalık olduğunu hem de pandemiden sonrasına dair öngörülerimizi, nasıl bir ülke ve dünya hedeflediğimizi tartışalım. Bizlere sağlık hizmeti veren hekimlere, sağlıkçıların durumlarına, beklentilerine, hedeflerine bakalım. Bunu da 100 yıldan öğrendiklerimizle birlikte yapalım, Cumhuriyet’in yeni yüzyılında nasıl bir sağlık sistemi istediğimizi tarif edelim.

Peki ama nasıl? İçinde benim de olduğum bir grup hekim, sağlıkçı, sosyal bilimci, hukukçu, mühendis, eğitimci, değişik disiplinlerden insanlar aylar süren hazırlık ve tartışma süreçlerinden sonra bunun için bir zemin kurdular. Forum Sağlık 2023 adında “sıra dışı forum” oluşturdular. Salgın nedeniyle şimdilik “saglik2023.org” internet adresindeki platformda ve forumun sosyal medya hesaplarında, mümkün olduğunda ise yüz yüze tartışmalar yürüyecek. Forumun tartışmaları kamuoyuna açık, izlemek, değişik kanallardan görüş iletmek ve forum katılımcısı olarak doğrudan içinde yer almak mümkün. Sadece yazı da değil, kısa videolar, röportajlar, hepsi ile katkı sağlanabiliyor.

Forumun sayfası geçen hafta açıldı. Asgari ücretten sağlıkta şiddete ve bu alandaki hukuki tartışmalara, tıp eğitimine, sağlıkta dönüşüme, kadın diş hekimlerinin sorunlarına, kamu hastanelerindeki randevu zorluklarına ve malzeme sıkıntısına, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödeme politikalarına, sağlık bütçesine, Covid aşılarına, salgının durumuna kadar pek çok başlıkta çalışmalar başladı bile.

Forum bir yandan da kamuoyuna açık canlı yayınlar yapıyor. Gündemdeki konuları uzmanları ve yurttaşlarımızın etkileşimli katılımıyla ele alıyor. Sağlıkta iyilik hali ve piyasa tartışmasından sonra dün de Sağlık Bakanlığı 2022 bütçesi, forumun YouTube hesabında canlı yayında değerlendirildi. Tüm bunları kayıttan izlemek de mümkün.

Kısa bir iş değil bu, uzun soluklu bir çalışma olacak. Tartışmayla ortaya çıkanları sonra nasıl mı değerlendireceğiz? Ona da forum katılımcısı dostlarımızla birlikte karar vereceğiz.

Kimleri çağırıyoruz?

Sadece sağlık çalışanlarının tartıştığı bir platform değil burası. Eğitimci, öğrenci, sağlık politikaları geliştiren, uygulayan, hasta, hasta yakını, sisteme dair fikri olan, derdi olan, söyleyecek sözü olan herkesin bir araya geldiği bir zeminden söz ediyoruz. Ezberleri, önyargıları, kalıpları bir kenara bırakıp birbirimizin sesine kulak vermek, temel bir hak olarak tüm yönleriyle sağlığı ele almak istiyoruz. Bakarsınız çalışmamız başka alanlara da örnek olur, oralardan gelecek üretimlerle birlikte yaşanabilir bir ülke ve dünyaya katkı sağlar.

Yapabilir miyiz? Neden olmasın? Çağrı metnimizde söylediğimiz gibi, daha iyi bir Cumhuriyet ve daha iyi sağlık için düşlerimiz, umutlarımız, bilgimiz, ortak aklımız, dayanışmamız, direncimiz ve mücadele irademiz var. İyilikten ve birbirimizden aldığımız gücümüz var.

Hepinizi Forum Sağlık 2023’ün katılımcısı olmaya, izlemeye, duyurmaya, tartışmalarda yer almaya çağırıyoruz.

Yorum yapın