Vergiden kaçmak için ayak oyunları

Yöneticilerine sağladığı menfaatler ile gündeme gelen PTT’nin iştirakinde de kamu kaynaklarının bol keseden dağıtıldığı belirlendi. Vergiden kaçmak için konaklamanın personel ücreti kapsamına sokulmadığı ortaya çıktı.

Vergiden kaçmak için ayak oyunları

Mustafa BİLDİRCİN

PTT’ye bağlı Bilgi Teknolojileri A.Ş’ye yönelik mali denetimler, kamu kaynaklarından belirli kişilere sağlanan ayrıcalıkları gün yüzüne çıkardı. PTT yöneticilerine tahsisli araçların abartılı yakıt tüketimi kurum kasasından karşılanırken iştirakin yöneticilerine sağlanan menfaatlerde çıtanın daha da yükseğe konulduğu ortaya çıktı. PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. üst yöneticisi görev dışında kullandığı aracın yakıtını ve HGS geçiş ücretini de kuruma ödettirdi.

TÜM MASRAFLAR ŞİRKETE

Sayıştay, 2020 yılı mali denetimleri kapsamında PTT iştiraki Bilgi Teknolojileri A.Ş’nin mali hesaplarını mercek altına aldı. Denetim kapsamında hazırlanan rapora göre, şirketin üst düzey yöneticilerine tahsis edilen araçlarla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmaması nedeniyle yıllık akaryakıt miktarı tahsisine yönelik sınır da belirlenemedi. 2020 yılında üst düzey bir yöneticinin kullandığı taşıt için bin 479 litre akaryakıt sarfiyatı yapıldığı, toplam akaryakıt ödemesinin ise 8 bin 674 TL olduğu bildirildi. Yakıt masrafıyla birlikte aynı aracın yıl içinde gerçekleştirdiği 722 HGS geçişi kapsamında ödenen 6 bin 825 TL’nin de PTT adına giderleştirildiği tespit edildi. Rapora göre, 2020 yılında başka bir üst düzey yöneticinin kullandığı taşıt için de 20 bin TL’ye yakın yakıt ödemesi şirket tarafından giderleştirildi.

AZ VERGİ ÖDEDİLER

İştirakin üst yöneticilerinin PTT kasasından karşılanan konaklama giderlerinin gelir vergisi matrahına eklenmemesi de denetimlere takıldı. 2020 yılında 23 bin 559 TL’lik konaklama giderlerinin, “Personele harcanan ücret” kapsamına sokulmayarak vergiden kaçırıldığı anlaşıldı. PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. bünyesindeki mevzuata aykırı uygulamalar bunlarla da sınırlı kalmadı. Şirkette yönetim kurulu üyesi olan ve aslen başka bir kurumda görev yapan iki kişinin yönetim kurulu üyelik ücreti toplamının 40 bin TL’yi aştığı, vergi beyanında ise yöneticilere ödenen tutarın net ücret üzerinden hesaplanarak daha az vergi ödemesi yapıldığı belirtildi.

Yorum yapın